Sevesokonferensen 2019

Välkommen till Sevesokonferensen 2019

Datum: 24 september 2019, 09:00-16:30.

Plats: Stockholm City Conference Center, CCC, Barnhusgatan 12-14, Stockholm

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) bjuder in till den återkommande Sevesokonferensen.

Konferensen riktar sig främst till verksamheter som omfattas av Sevesolagstiftningen, myndigheter, säkerhetschefer, huvudskyddsombud, räddningstjänsten och andra aktörer som arbetar med hälsa, miljö och säkerhet och som på något sätt kommer i kontakt med Sevesolagstiftningen.

 

Syftet med årets konferens är att ge information om vad som är aktuellt inom området, återkoppling från förra konferensen.

Några programpunkter: 

  • Nya säkerhetsskyddslagen
  • NIS-direktivet som ställer krav på säkerhet i nätverk och informationssystem
  • MSB:s vägledning om att motverka terrorism och annan allvarlig brottslighet med kemikalier
  • Övergripande information om innehållet i ADR-S, Lag (2006:263) om transport av farligt gods och hur dessa bestämmelser arbetas fram 

 

Läs mer och anmäl dig här

 

För ytterligare information om konferensen kontakta

 

Narges Teimore, MSB                                                             

Telefon: 010-240 54 02                                                          

Mobil:072-743 99 77                                                               

E-post: narges.teimore@msb.se

 

Registrering och fakturerings frågor

Telefon: 08-410 301 50

E-post: msb@reachem.se