Kvantitativ riskanalys (QRA) seminarium

En förstudie inom området genomförs för närvarande av ÅF i samarbete med COWI, på uppdrag av IPS. Området har särskild aktualitet då Boverket arbetar med allmänna råd om bland annat hänsyn till risken för olyckor i närheten av verksamheter.

Teman för seminariet är: 

  • En presentation av QRA, dess grunder och syften
  • För- och nackdelar med QRA
  • Hur används QRA i Sverige och utomlands, bl.a. i tillståndsprocesser?
  • Hur tänker Boverket kring användningen av QRA?
  • Hur kan användningen av QRA utvecklas?
  • Vad ska en framtida IPS handledning fokusera på?

Här är programmet!