Seminarier vid Industrimässorna

I samband med Industrimässorna 2019 i Malmö arrangerar IPS följande seminarier:

  • Riskbedömning och fortlöpande tillsyn
  • Arbetstillstånd och säker avställning – Behövs det och hur gör man?
  • Anpassa människan eller tekniken? – Människans förmågor och begränsningar
  • Nya metoder för EX-klassning samt kompetenskrav vid installation och underhåll

Seminarieprogrammet kan laddas ned här.

Industrimässorna 2019 innehåller Automation, Underhållsteknik, Mät & reglerteknik, Pumpar & ventiler och "Worksafe".  Entré till både mässorna och IPS seminarier är kostnadsfritt. Läs mer om mässorna och anmäl dig här.