Barriärtänkande och barriärvård

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla som på olika sätt arbetar med att förebygga olyckor i processindustrier, och som vill öka sin förståelse för detta arbete och sammanhangen som man verkar inom.  Målgruppen kan vara personal som utifrån olika aspekter arbetar med detta – drift, underhåll, hälsa-säkerhet-miljö, processteknik, design, projekt – även chefer.

Förkunskaper

Man bör ha en viss kännedom om hur en modern processanläggning fungerar. Det kan också vara bra att känna till grunderna för olika riskanalysmetoder som definierar vilka säkerhetskritiska funktioner(=barriärer)  som behövs för att förhindra olyckor.  Det kan även vara bra att ha någon erfarenhet av ett företags säkerhetsarbete genom dess ledningssystem.

Omfattning

Kursen omfattar ca 8 studietimmar och består av föreläsningar, och flera övningar i mindre grupper.

Innehåll
  • Definitioner, riskanalys, olika barriärtyper
  • Exempel på olyckor, p.g.a. bristande barriärvård
    Aspekter på barriärvård:
  • Tekniska barriärer
  • Mänskliga barriärer (också sammansatta barriärer)
  • ’Komplexa’ organisatoriska barriärer: Exempel – MOC-management of change, Nödlägeshantering m.m
  • Barriärvård i ledningssystem
  • Övningar med exempel från industrin
Lärare

Ivan Mares, ProSa Process Safety Consulting

Kursmaterial

IPS: Handledning i barriärvård inom processindustrin

Lämplig introduktion till kusen kan vara (ej obligatoriskt)
IPS: Introduktion till processäkerhet