Avställning och gasfrimätning

Målgrupp

Kursen vänder sig till dem som i sitt dagliga arbete förbereder processutrustning för underhållsarbete och/eller godkänner tillstånd. Även andra som är inblandade i eller ansvarar för avställning av utrustning och gasfrimätning inför inträde i utrustning har nytta av kursen, liksom de som arbetsleder underhållsarbete i processanläggningar eller som bedriver tillsyn.

Förkunskaper

En ingenjörsutbildning är bra att ha i grunden, men är inte nödvändig om man har praktisk erfarenhet från processindustrin. Det är en fördel att först ha gått kursen "Riskanalys och tolerabel risk" eller skaffat sig praktisk erfarenhet av riskanalys i processanläggningar. 

Omfattning

Kursen omfattar ca 8 studietimmar och består av föreläsningar och övningar i mindre grupper.

Innehåll
  • Arbetstillstånd (rätt organisation och system)
  • Faror (heta arbeten, hög höjd, slutna utrymmen, trycksatta anordningar, kemikalier)
  • Säker avställning (metodik)
  • Gasfrimätning
Lärare

Jan Nählinder, PS Group Sweden

Kursmaterial

IPS: Säker avställning och gasfrimätning, 2015