Utredning av tillbud och olyckor

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla som själva deltar i utredningar av tillbud och olyckor på en arbetsplats, eller använder sig av olycksutredningar i olika sammanhang. Kursen hämtar i första hand exempel från processindustrin.

Förkunskaper

Inga särskilda förkunskaper krävs, men en viss arbetslivserfarenhet och erfarenhet av att delta i tillbudsutredningar är bra att ha med sig. Det är en fördel om man gått kursen "Mänskligt felhandlande".

Omfattning

Kursen omfattar ca 8 studietimmar och består av föreläsningar, klassdiskussioner och övningar i mindre grupper.

Innehåll

Varför händer olyckor - olycksmodeller

Att systematiskt lära sig av tillbud och olyckor

Insamla och organisera fakta, övning STEP-metoden

Utreda orsaker, övning orsaksträd

Föreslå och genomföra åtgärder, analysera trender 

Lärare

Blenda Weibull, Weibullkonsult 

Kursmaterial

IPS handledning: Utreda tillbud och olyckor i processindustrin, 2008