Brand och explosion: vätska, gas

Målgrupp

Kursen vänder sig till personal på industrier som hanterar brandfarliga gaser och vätskor, och som vill fördjupa sig i brand- och explosionsfenomen. Även andra, som exempelvis levererar tjänster till eller utför tillsyn på sådana anläggningar, har användning för kursen.

Förkunskaper

En ingenjörsutbildning är bra att ha i grunden, men är inte helt nödvändig om man har praktisk erfarenhet från processindustrin och ett särskilt intresse att fördjupa sig. Det är en fördel att först ha gått kursen "Utsläpp och spridning av gaser och vätskor". Kursen har både praktiska och mer teoretiska inslag.

Omfattning

Kursen omfattar ca 8 studietimmar och består av föreläsningar och kortare övningar med inslag av beräkningar.

Innehåll
  • Explosion, deflagration, detonation, explosionsgränser
  • Antändning
  • Explosion i slutna rum och utomhus
  • Verkanskriterier: tryck, värme, splitter
  • Explosionsskydd, avlastning
  • Pölbrand, jetbrand, BLEVE
Lärare

Tomas Lackman, ÅF

Kursmaterial

IPS handledning: Gasexplosioner
IPS handledning: Brand som kemisk reaktion