Utbildning för föreståndare brandfarlig vara för processindustri

Bakgrund

IPS har identifierat ett behov av en särskild föreståndarutbildning för storskalig och komplex verksamhet med brandfarlig vara. Många av de utbildningar som andra aktörer erbjuder inom detta område har en inriktning främst mot mindre hantering och förvaring.

IPS erbjuder därför en fyra dagars kurs riktad till personer som ska verka som föreståndare för storskalig hantering av brandfarlig vara inom komplex verksamhet, såsom processindustri.

Kursen har fått mycket gott betyg av deltagarna hittills. Vid kursutvärderingen 2014 ansåg 90% av deltagarna att de skulle få stor eller mycket stor nytta av kursen!

Utbildningens omfattning och innehåll

Omfattning:            Fyra heldagar (2+2) samt kvällsövningar Dag 1 och 3

Program:                Hämta programmet för senaste kurstillfället här! 

Har du frågor om kursen och innehållet? Kontakta IPS Föreståndare Mats Lindgren eller ordförande Owe Fredholm.

Tidpunkt för nästa kurs och anmälan 

Nästa kurstillfälle blir antagligen 2018. Information kommer.

Kursavgift

15.500 kr för anställda i IPS medlemsföretag (inkl fika, luncher och två middagar).
17.500 kr för övriga.

Betalning görs senast 7 oktober till COWI (org.nr 556204-9501) på bankgiro 552-5852. Vid betalning anges "Föreståndarkurs 2016" samt namn och företag.
Vid önskemål om faktura, kontakta Annika Olsen via epost eller telefon 010-850 13 23.

Förkunskaper

Deltagare bör i förväg ha deltagit i följande IPS-kurser:

Introduktion till processäkerhet
Riskhantering och tolerabel risk
Brand och explosion; vätska, gas

Alternativt krävs att man tillägnat sig motsvarande kunskaper.