Publikationer (fria)

Publikationer från andra organisationer

Väteperoxidhandbok - CEFIC Bulk Storage Guideline

Hämta den här!

Tillbaka till översikten

Fria publikationer

En utvärdering av säkerhetsklimat bland några av IPS medlemsföretag

Slutrapport från ett IPS projekt som avslutades i februari 2013.

Maria Bergh, COWI, 61 sidor (2013)

Ladda ner

Process Safety Indicators - the Swedish experience

Paper by Johan Ingvarson and Anders Jacobsson, to be published in Chemical Engineering Transactions, about the IPS Project "Use of Process Safety Indicators" (among member companies). …

Johan Ingvarson och Anders Jacobsson (2019)

Ladda ner

Processäkerhetens grundregler

Vägledning för säkra arbetsmetoder i samband med vanligt förekommande arbetssituationer vid drift och underhåll av processanläggningar. Skriften kan laddas ned i pdf-format, alternativt läsas som e-tidskrift genom att klistra in följande URL i webbläsaren: https://viewer.pdf-online.nl/books/hgtv/#p=1 Du kan även beställa tryckta häften (snyggt utförande i A5 på tjockt blankt papper). Priset är 50 kr/st + porto vid beställning av max 10 st. För större beställningar, mejla info@ips.se för prisuppgift.

European Process Safety Centre (översättning av IPS) (2021)

Ladda ner Beställ publikationen

Risk assessment of chlorine dioxide storage facilities

Kortfattad beskrivning av examensarbete. Hela examensarbetet kan laddas ner under fliken "Examensarbeten". Utvärderingsverktyget kan medlemmar ladda ner under "Publikationer (medlem)".

Ladda ner

Tändförmåga hos elektrostatiska urladdningar

Tändförmåga hos elektrostatiska urladdningar från icke ledande fasta material.

Ulrika Nilsson, 64 sidor (2011)

Ladda ner