Nyheter

Interna Externa

Presentationer från seminariet om Fortlöpande Tillsyn 2019-03-20

26 mars, 2019

Du som tillhör medlemskretsen kan ladda ned alla presentationerna (klicka här). Via fliken "Publikationer" kan du även ladda ned IPS Handledning om rutiner för fortlöpande tillsyn, som tagits fram i det IPS-projekt som avslutades i och med seminariet. …

Presentationer från Malmömässan 7 februari

19 februari, 2019

Nu kan Du ladda ned presentationerna (klicka här): - Fortlöpansde tillsyn och riskbedömning enligt AFS 2017:3. Jens Tornberg, ÅF - Arbetstillstånd och säker avställning. …

Fler nya medlemmar!

12 december, 2018

Vi välkomnar dessa nya medlemmar, som tillkommit under 4:e kvartalet: Energilösningar Norrland E.ON Energilösningar AB KCEM (Kompetenscentrum Energetiska Material) Valmet AB Dessutom har Dekra bekräftat att de återkommer efter att ha "vilat" ett par år. …

Seminariet om processäkerhetsindikatorer 4/12

7 december, 2018

Vid seminariet presenterade Anders Jacobsson och Johan Ingvarson resultatet av den enkät bland medlemsföretag som genomfördes i våras, om användning av processäkerhetsindikatorer (mätning av viktiga aspekter för processäkerheten i en verksamhet, och …

Konferensen 9-10 oktober - Presentationer

11 oktober, 2018

IPS konferens, "Processäkerhet 2018", genomfördes 9-10 oktober. Stort tack till alla medverkande och deltagare! Det var många intressanta föredrag och positivt gensvar från deltagarna. …

Inbjudan och anmälningar till höstkursveckorna

3 september, 2018

En översikt finns nedan. Detaljerat program finns här. För att anmäla dig, klicka på respektive kurs i kalendariet. Senaste dag för anmälan är 29 oktober för kurserna under vecka 46, och 5 november för kurserna under vecka 47. …

Ny CSB-film, Mixed Connection, Toxic Results

2 mars, 2018

Svavelsyra pumpades in i cistern för natriumhypoklorit i samband med lossning av tankbil, vilket ledde till kraftig utveckling och utsläpp av klorgas. Se filmen här.