Vårkursveckor

Preliminärt program:

Vårkursveckor 209

Antagligen blir det en kurs i Uppsala också, Introduktion till processäkerhet.

Detaljerat program och anmälningsformulär kommer runt 15 januari.

Kurser under kursveckan

Det finns inga kurser upplagda ännu för kursveckan, återkom lite senare.