Workshop om lärande av händelser

Program kommer under hösten. Kan du tänka dig att presentera en händelse (olycka, tillbud, avvikelse), eller har du förslag intressanta händelser? Kontakta föreståndaren (mats@ips.se)!