Seminarium om Processäkerhetsindikatorer

Preliminärt program

09.30 - 10.00 Mingel och förmiddagsfika

10.00 - 10.15 Inledning, vad är på gång inom IPS (Mats Lindgren)

10.15 - 11.00 Resultatet av IPS Projekt 66, Användning av processäkerhetsindikatorer, presenteras och diskuteras av projektledarna, Anders Jacobsson och Johan Ingvarson

11.00 - 12.15 Några medlemsföretag presenterar sitt arbete med processäkerhetsindikatorer

13.00 - 13.30 Synpunkter från tillsynsmyndigheter

13.30 - 14.00 Arbetssätt för framtagning, implementering och användning av processäkerhetsindikatorer

14.00 - 15.00 Grupparbeten (med eftermiddagsfika under tiden): Framtagning och implementering av processäkerhetsindikatorer för ett fiktivt processindustriföretag

15.00 - 16.00 Redovisning av grupparbeten och summering av dagen

 

Deltagande är kostnadsfritt för alla anställda i medlemsföretag/-organisationer, men om du uteblir utan att anmäla förhinder senast kl 10.00 dagen innan tar vi ut en avgift på 1000 kr. Utomstående får delta i mån av plats, anmälningsavgiften är då 2000 kr. 

Senaste dag för anmälan är 2018-11-26. Ange i kommentarsfältet om du vill delta via webben.

Varmt välkomna!