Seminarium om Processäkerhetsindikatorer

Program

Kaffe/te och fralla från 9.30!

program 181204

Deltagande är kostnadsfritt för alla anställda i medlemsföretag/-organisationer, men om du uteblir utan att anmäla förhinder senast kl 10.00 dagen innan tar vi ut en avgift på 1000 kr. Utomstående får delta i mån av plats, anmälningsavgiften är då 2000 kr. 

Senaste dag för anmälan är 2018-12-03 kl 10.00. Ange i kommentarsfältet om du vill delta via webben.

Varmt välkomna!