Höstkursveckor

Preliminärt program finns nedan. Detaljerad inbjudan med definitivt program kommer i slutet av augusti, och anmälningar tas emot från början av september. 

 

Vecka 46   Vecka 47
  COWI, Göteborg ÅF, Göteborg Sundsvall     ÅF, Göteborg
Mån 12/11     Introduktion till processäkerhet   Mån 19/11 Riskanalys och tolerabel risk (Steg 1)
Tis 13/11 Dammexplosioner Brand och explosion i vätskor och gaser Mänskligt felhandlande   Tis 20/11 Riskanalys och tolerabel risk (Steg 2)
Ons 14/11 Skademekanismer Introduktion till processäkerhet Riskanalys och tolerabel risk (Steg 1)   Ons 21/11 SIL i Praktiken Introduktion och SIL-bestämning
Tor 15/11 Arbetstillstånd och säker avställning Mänskligt felhandlande Riskanalys och tolerabel risk (Steg 2)   Tor 22/11 SIL i Praktiken Realisering och drift
Fre 16/11   Utredning av olyckor och tillbud Barriärvård och barriärtänkande   Fre 23/11 Barriärvård och barriärtänkande