Vårkursveckor

Program med uppgift om kursinnehåll, tid och plats kan laddas ned här, och en översikt finns nedan. Kurserna är kostnadsfria för medlemmar. För övriga kostar det 3500 kr per kurs. Anmäl dig till en eller flera kurser genom att klicka i listan nedan, senast 14 dagar innan respektive kurs.

Vårkursvecko 2018 - Prel. schema 180117 

Dessutom hålls Introduktion till processäkerhet i Söderhamn torsdag 12/4

Kurser under kursveckan

Följande kurser ingår i kursveckan: