Vårkursveckor

Preliminärt program kan laddas ned här, och en översikt finns nedan. Beskrivningar av kurserna finns även här. Kurserna är kostnadsfria för medlemmar. För övriga kostar det 3500 kr per kurs. Anmäl dig till en eller flera kurser genom att klicka i listan nedan. 

Vårkursvecko 2018 - Prel. schema 180117 

Dessutom hålls Introduktion till processäkerhet i Söderhamn torsdag 12/4. Eventuellt kan det även bli någon kurs i Boliden.  

Kurser under kursveckan

Följande kurser ingår i kursveckan: