IPS styrelse 2016

Owe Fredholm Ordförande
Eva Bergström St1 Refinery AB
Maria Fröberg Nynas AB
Anders Jacobsson AJ Risk Engineering AB
Helena Wadsten AstraZeneca AB

IPS styrelse

 

 

 

 

Styrelsen väljs av medlemsföretagen vid årsstämman i mars varje år. Styrelsens huvuduppgift är att se till att föreningens program följs och att föreningens medlemmar får största utdelning på sina insatta medel och andra resurser. 

På bilden syns från vänster, styrelsemedlemmarna Anders Jacobsson, Maria Fröberg och Owe Fredholm, samt föreståndaren Mats Lindgren. Eva Bergström och Helena Wadsten saknas tyvärr på bilden.