Kalendarium

Här finns länkar och hänvisningar till evenemang inom processäkerhetsområdet som kan vara av intresse för IPS medlemmar. Om du känner till evenemang som kan vara aktuella för listan - hör av dig till föreståndaren.

För IPS egna arrangemang finns mer information under Kurser och Nyheter!

21
Mar

Årsmöte och seminarium om riskanalys

Vid seminariet lanseras en ny version av IPS handledning ”Riskanalys och tolerabel risk”, som kompletterats angående avgränsningsproblematik och angreppssätt för gemensamma system (servicesystem m.m.). Föredragshållare på den delen, tillika författare av handledningen och IPS lärare i kursen med samma namn, är Magnus Karlsson (COWI). …

9–27
Apr

Vårkursveckor

Preliminärt program kan laddas ned här, och en översikt finns nedan. Beskrivningar av kurserna finns även här. Kurserna är kostnadsfria för medlemmar. För övriga kostar det 3500 kr per kurs. Anmäl dig till en eller flera kurser genom att klicka i listan nedan. 
 
Dessutom hålls Introduktion till processäkerhet i Söderhamn torsdag 12/4. Eventuellt kan det även bli någon kurs i Boliden.  

9–10
Oct

Konferens - Processäkerhet 2018

Programmet är under utveckling. Teman är ledning och styrning, säkerhetskultur och några ytterligare specialområden. Några tilltänkta talare är:
- Erik Hollnagel, Ph.D., Professor, Professor Emeritus. Internationally recognised specialist in the fields of resilience engineering, system safety, human reliability analysis, cognitive systems engineering, and intelligent man-machine systems. …