Kalendarium

Här finns länkar och hänvisningar till evenemang inom processäkerhetsområdet som kan vara av intresse för IPS medlemmar. Om du känner till evenemang som kan vara aktuella för listan - hör av dig till föreståndaren.

För IPS egna arrangemang finns mer information under Kurser och Nyheter!

23
Jan

Workshop om lärande av händelser

 

SAMT givetvis massor av intressanta diskussioner med och mellan deltagarna!
Boka dagen och anmäl dig redan nu! Du kan ladda ned en pdf-version av programmet här.

7
Feb

Seminarier vid Industrimässorna

I samband med Industrimässorna 2019 i Malmö arrangerar IPS följande seminarier:

Riskbedömning och fortlöpande tillsyn
Arbetstillstånd och säker avställning – Behövs det och hur gör man?
Anpassa människan eller tekniken? – Människans förmågor och begränsningar

Nya metoder för EX-klassning samt kompetenskrav vid installation och underhåll


Seminarieprogrammet kan laddas ned här. …

8–19
Apr

Vårkursveckor

Preliminärt program:

Antagligen blir det en kurs i Uppsala också, Introduktion till processäkerhet.
Detaljerat program och anmälningsformulär kommer runt 15 januari.