Kalendarium

Här finns länkar och hänvisningar till evenemang inom processäkerhetsområdet som kan vara av intresse för IPS medlemmar. Om du känner till evenemang som kan vara aktuella för listan - hör av dig till föreståndaren.

För IPS egna arrangemang finns mer information under Kurser och Nyheter!

9–27
Apr

Vårkursveckor

Program med uppgift om kursinnehåll, tid och plats kan laddas ned här, och en översikt finns nedan. Kurserna är kostnadsfria för medlemmar. För övriga kostar det 3500 kr per kurs. Anmäl dig till en eller flera kurser genom att klicka i listan nedan, senast 14 dagar innan respektive kurs.
 
Dessutom hålls Introduktion till processäkerhet i Söderhamn torsdag 12/4. 

9–10
Oct

Konferens - Processäkerhet 2018

Programmet är under utveckling. Teman är ledning och styrning, riskhantering, resiliens, säkerhetskultur och några ytterligare specialområden. Externa talare är:
- Erik Hollnagel, Ph.D., Professor, Professor Emeritus. Internationally recognised specialist in the fields of resilience engineering, system safety, human reliability analysis, cognitive systems engineering, and intelligent man-machine systems. …