Kalendarium

Här finns länkar och hänvisningar till evenemang inom processäkerhetsområdet som kan vara av intresse för IPS medlemmar. Om du känner till evenemang som kan vara aktuella för listan - hör av dig till föreståndaren.

För IPS egna arrangemang finns mer information under Kurser och Nyheter!

6
Jul

30 år sedan Piper Alpha!

 
Piper Alpha var en brittisk oljeplattform i Nordsjön, förstörd genom en brandkatastrof 6 juli 1988. Vid olyckan omkom 167 av de 226 personerna på Piper Alpha. En gasläcka gav upphov till en serie explosioner. Då sprinklersystemet inte fungerade och isolering mot brand saknades, sjönk plattformen efter två timmar. Olyckan ledde bland annat till nya normer för riskanalys och isolering av stålkonstruktioner på oljeplattformar. …

9–10
Oct

Konferens - Processäkerhet 2018

Preliminärt program finns nu på konferenshemsidan (klicka här). Teman är ledning och styrning, riskhantering, resiliens, säkerhetskultur med mera. Externa talare är:
- Erik Hollnagel, Ph.D., Professor, Professor Emeritus. Internationally recognised specialist in the fields of resilience engineering, system safety, human reliability analysis, cognitive systems engineering, and intelligent man-machine systems. …

23
Oct

MSB:s Sevesokonferens

Här finns all information och anmälningsformulär: 
https://www.msb.se/sv/Forebyggande/Farlig-verksamhet/Seveso/Sevesokonferensen-2018/

12–23
Nov

Höstkursveckor

Preliminärt program kommer kring månadsskiftet maj/juni. Anmälningar tas emot från början av september.
Det kan bli kurser även på andra platser än Göteborgsområdet. Mejla gärna info@ips.se om önskemål.

23
Jan

Workshop om lärande av händelser

Program kommer under hösten. Kan du tänka dig att presentera en händelse (olycka, tillbud, avvikelse), eller har du förslag intressanta händelser? Kontakta föreståndaren (mats@ips.se)!