Kalendarium

Här finns länkar och hänvisningar till evenemang inom processäkerhetsområdet som kan vara av intresse för IPS medlemmar. Om du känner till evenemang som kan vara aktuella för listan - hör av dig till föreståndaren.

För IPS egna arrangemang finns mer information under Kurser och Nyheter!

 

Interna Externa
20
Mar

Årsmöte och seminarium

Temat för seminariet är Fortlöpande Tillsyn och angränsande frågor relaterat till AFS 2017:3 Användning och kontroll av trycksatta anordningar. Programmet publiceras inom kort.
Vi börjar kl 9.30 med fika som vanligt, sedan seminariet 10.00 – 15.00 och därefter årsmöte. Kallelse, dagordning och möteshandlingar kommer i början av mars.
Anmäl Dig gärna redan nu! 

22
Mar

SÄKU: Pete Kines om sin forskning kring Zero Accident Vision (ZAV)

Många organisationer har någon form av Zero Accident Vision (ZAV) eller Zero Harm kopplat till arbetsmiljö och kanske även hälsa. Att det nu även finns forskning om detta kan man bland annat tacka den danske forskaren Pete Kines för, som besöker SÄKU och berättar om vad forskningen hittills visat.
Mer information och anmälan här.

12
Apr

SÄKU: Erik Hollnagel om Safety I och Safety II

Den internationellt erkände säkerhetsforskaren Erik Hollnagel besöker SÄKU för ett seminarium om sina tankeväckande idéer om bland annat "the New View of Safety"/Safety II, både som teori och praktik.
Mer information och anmälan här.

24–27
Jun

Symposium on Resilience Engineering

Embracing resilience: Scaling up and Speeding up
We work in a complex world of changing pressures, relationships, interdependencies, and novel possibilities. Past performance and safety are no guarantee of continued success. What matters more and more is the ability to cope with the unexpected, and adapt to keep pace with change. …