Kalendarium

Här finns länkar och hänvisningar till evenemang inom processäkerhetsområdet som kan vara av intresse för IPS medlemmar. Om du känner till evenemang som kan vara aktuella för listan - hör av dig till föreståndaren.

För IPS egna arrangemang finns mer information under Kurser och Nyheter!

9–10
Oct

Konferens - Processäkerhet 2018

All information finns på konferenshemsidan (klicka här). Teman är ledning och styrning, riskhantering, resiliens, säkerhetskultur med mera. Externa talare är:
- Erik Hollnagel, Ph.D., Professor, Professor Emeritus. Internationally recognised specialist in the fields of resilience engineering, system safety, human reliability analysis, cognitive systems engineering, and intelligent man-machine systems. …

23
Oct

MSB:s Sevesokonferens

Här finns all information och anmälningsformulär: 
https://www.msb.se/sv/Forebyggande/Farlig-verksamhet/Seveso/Sevesokonferensen-2018/

12–23
Nov

Höstkursveckor

Preliminärt program finns nedan. Detaljerad inbjudan med definitivt program kommer i slutet av augusti, och anmälningar tas emot från början av september. …

4
Dec

Seminarium om Processäkerhetsindikatorer

Preliminärt program
09.30 - 10.00 Mingel och förmiddagsfika
10.00 - 10.15 Inledning, vad är på gång inom IPS (Mats Lindgren)
10.15 - 11.00 Resultatet av IPS Projekt 66, Användning av processäkerhetsindikatorer, presenteras och diskuteras av projektledarna, Anders Jacobsson och Johan Ingvarson
11.00 - 12.15 Några medlemsföretag presenterar sitt arbete med processäkerhetsindikatorer
13.00 - 13.30 Synpunkter från tillsynsmyndigheter
13. …

23
Jan

Workshop om lärande av händelser

Program kommer under hösten. Kan du tänka dig att presentera en händelse (olycka, tillbud, avvikelse), eller har du förslag intressanta händelser? Kontakta föreståndaren (mats@ips.se)!