IPS styrning

IPS styrs av en styrelse och en programkommitté som väljs av medlemmarna vid årsstämman i mars. Föreningens löpande verksamhet leds av en föreståndare, som utses av styrelsen. Föreståndare är Mats Lindgren.

Här finns viktiga styrdokument:

Senaste och kommande årsmöte

Senaste årsmötet genomfördes onsdagen den 15 mars 2017 i Stockholm. Protokollet finns här.
Nästa årsmöte hålls i onsdagen 21 mars 2018 i Göteborg.