IPS programkommitté 2017

   
Lisbeth Billstedt Göteborgs Hamn AB
Kerstin Bohman BillerudKorsnäs Skog och Industri AB
Helge Düring AstraZeneca AB
Owe Fredholm IPS ordförande
Sigvard Johansson Sigvard Johansson Engineering AB
Bo Karlsson Preem AB
Mats Lindgren IPS föreståndare
Jo-Anne Norén Cambrex Karlskoga AB
Elisabeth Wahlström Perstorp Oxo AB 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programkommitténs medlemmar väljs av årsstämman i mars varje år. Ordförande och föreståndare är permanenta medlemmar.

Programkommitténs uppgift är att utforma och följa upp föreningens olika medlemsaktiviteter, såsom utbildningar, seminarier, projekt, publikationer och studiebesök. Programkommitténs arbete styrs av föreningens program, arbetsordningen och styrelsens beslut.