Nyheter

Interna Externa

Ny skrift, Brand och explosion i vätskor och gaser

29 januari, 2018

Den nya skriften har producerats av Tomas Lackman. Den ersätter de två tidigare, "Gasexplosioner" (2002) och "Brand som kemisk reaktion" (1999). Alla kan beställa tryckta exemplar av den nya skriften, via fliken "Material". De kostar 250 kr/st plus porto/frakt (min 80 kr). …

Fire in Baton Rouge, nu med svensk text!

25 januari, 2018

Denna CSB-film handlar om en brand vid ExxonMobils raffinaderi i Louisiana, USA. Branden uppstod när operatörer av misstag lossade fel muttrar på en ventil. Det var ett äldre ventilarrangemang, som inbjöd till felhandlande. Filmen är drygt 8 min lång. …

Bemannade byggnader och gasmolnsexplosioner

18 december, 2017

Nu går det att ladda ned eller beställa den nya handledningen om placering och dimensionerande explosionslaster med avseende på gasmolnsexplosioner utomhus. Du hittar den under "Nya publikationer" eller fliken "Material" på startsidan. …

Höstkursveckorna

18 oktober, 2017

Kursprogrammet finns här. Rekordmånga anmälningar, fler än 300 totalt, har inkommit. Anmälningstiden har gått ut. Om du har frågor om kursveckan, kontakta Ulrica Segerström på Demo Meeting.

Riskanalys av gemensamma system

18 oktober, 2017

Komplettering av IPS handledning om riskanalys, med förslag till metod för gemensamma system (servicesystem o.dyl.), pågår. Beräknas bli klart och presenteras i början av 2018.

Operatörsutbildningsmaterial

18 oktober, 2017

Framtagning av operatörsutbildningsmaterial pågår, presenteras på ett kommande seminarium, preliminärt 30 januari 2018.

Workshop om fortlöpande tillsyn

18 oktober, 2017

IPS planerar en workshop om kravet på fortlöpande tillsyn i AFS 2017:3 (och 2002:1 innan dess). Preliminär tidpunkt är 7 december kl 9:30 - 16.00. Plats beslutas senare, det beror bl.a. på vilka som anmäler intresse. …

Bemannade byggnader och gasmolnsexplosioner

18 oktober, 2017

Den nya handledning om dimensionering och placering av bemannade byggnader med avseende på risk för gasmolnsexplosion presenterade vid ett seminarium den 27 september. Den publiceras inom kort, så snart vi fått svar från API angående copyright till en bild. …