Nyheter

Interna Externa

Höstkursveckor

25 juni, 2018

Preliminärt schema för höstkursveckorna finns här.

Välkomna Höganäs!

13 juni, 2018

Vi välkomnar anrika metallpulvertillverkaren Höganäs AB som medlem. Läs mer om Höganäs här. IPS har nu 103 medlemmar! Här kan du se vilka det är.

Ny version av IPS publikation "Dammexplosioner"

8 maj, 2018

Den nya versionen av "Dammexplosioner" ersätter dels den tidigare med samma namn från 2002, samt "Dammexplosioner - åtgärder för att förhindra och lindra effekterna" från 2011. Författare är Ken Nessvi, Process Safety Group. …

Handlingar inför årsmötet tillgängliga för kontaktpersoner

13 mars, 2018

Under fliken "Om IPS/För kontaktpersoner" finns följande: - Dagordning för årsmötet 2018-03-21 - Årsredovisning 2017 med verksamhetsberättelse och revisionsberättelse - Program för 2018-2020 (förslag till årsmötet) - Budget för …

Presentationerna från workshop om lärande av händelser

2 februari, 2018

Presentationerna kan laddas ned här! Ämnena är: Brand i förbränningsväxlare, Nordkalkolyckan, Dammexplosion och brand vid lossning av träpellets, Bästa exjobbet 2017 samt Processäkerhetsindikatorer.