Handledning för genomförande av riskanalyser inom processindustrin

Författare: Magnus Karlsson och Christoffer Käck, COWI
Publicerad 2018, 121 sidor

Revision 2018 - Avsnitt och checklistor om gemensamma system har tillkommit, även mindre uppdateringar med avseende på nya/uppdaterade föreskrifter samt redaktionella ändringar.


Alla kan beställa tryckta och inbundna exemplar, genom att klicka på länken nedan. Lösenord behöver inte anges.
Anställda vid medlemsföretag kan även ladda ner publikationen för internt bruk. Ange då lösenordet och klicka på länken nedan.
Lösenordet får du av IPS kontaktperson på ditt företag. Mejla info@ips.se om du inte vet vem som är kontaktperson."

Beställ publikationen