Utbildning för föreståndare brandfarlig vara för processindustri

Målgrupp

IPS har identifierat ett behov av en särskild föreståndarutbildning för storskalig och komplex verksamhet med brandfarlig vara. Många av de utbildningar som andra aktörer erbjuder inom detta område har en inriktning främst mot mindre hantering och förvaring. IPS erbjuder därför, i samarbete med ÅF och COWI, en fyra dagars kurs riktad till personer som ska verka som föreståndare för storskalig hantering av brandfarlig vara inom komplex verksamhet, såsom processindustri. Kursen har fått mycket gott betyg av deltagarna hittills. Vid kursutvärderingen 2014 ansåg 90% av deltagarna att de skulle få stor eller mycket stor nytta av kursen!

Förkunskaper

Deltagare bör i förväg ha deltagit i följande IPS-kurser: Introduktion till processäkerhet Riskhantering och tolerabel risk Brand och explosion; vätska, gas Alternativt krävs att man tillägnat sig motsvarande kunskaper, se det detaljerade programmet.

Omfattning

Innehåll

Omfattning:            Fyra heldagar (2+2) samt kvällsövningar Dag 1 och 3
Plats:                      COWI:s kontor, Skärgårdsgatan 1, Göteborg

Program:                Hämta programmet här! 

Har du frågor om kursen och innehållet? Kontakta Björn Herlin, COWI, eller Owe Fredholm, IPS (se kursprogrammet för kontaktdetaljer).

Kursavgift

15.500 kr för anställda i IPS medlemsföretag (inkl fika, luncher och två middagar). 17.500 kr för övriga. Betalning görs senast 7 oktober till COWI (org.nr 556204-9501) på bankgiro 552-5852. Vid betalning anges "Föreståndarkurs 2016" samt namn och företag. Vid önskemål om faktura, kontakta Annika Olsen via epost eller telefon 010-850 13 23. 18-19 oktober och 29-30 november 2016 (2+2 dagar samt kvällsövningar Dag 1 och 3). Anmälan görs senast 7 oktober via epost till Annika Olsen, anoe@cowi.se. Vid anmälan anges namn och företag samt eventuella önskemål om kost.