Processäkerhet för operatörer - Presentationsbilder med föreläsaranteckningar

Författare: Ulf Bergstrand, James Hannah, Ivan Mares
Publicerad 2018, 121 sidor

Materialet är tänkt att vara en grund för att skapa en skräddarsydd utbildning i processäkerhet för operatörer i den egna anläggningen. Materialet får användas fritt inom IPS medlemskrets, men det ska inte spridas utanför. Här kan du ladda ned en pdf-fil, eller beställa en tryckt kopia, med alla presentationsbilderna samt föreläsaranteckningar under varje bild. Redigerbar ppt-fil kan laddas ned av IPS kontaktperson hos varje medlemsföretag, via fliken: Om IPS, För kontaktpersoner (inloggning med personligt användarnamn och lösenord krävs).


Alla kan beställa tryckta och inbundna exemplar, genom att klicka på länken nedan. Lösenord behöver inte anges.
Anställda vid medlemsföretag kan även ladda ner publikationen för internt bruk. Ange då lösenordet och klicka på länken nedan.
Lösenordet får du av IPS kontaktperson på ditt företag. Mejla info@ips.se om du inte vet vem som är kontaktperson.

Beställ publikationen